Fundacja Czynów Szlachetnych przekazała 40 tys. zł na działalność przedszkola i świetlicy terapeutycznej dla dzieci w mieście Bachmut na wschodzie Ukrainy. To kolejna inicjatywa, która połączyła nas z Polską Akcją Humanitarną.

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszeni byli opuścić domy w poszukiwaniu schronienia w innych częściach kraju. W takiej sytuacji jest obecnie ponad 1,5 miliona osób, w tym 200 tys. dzieci. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również społecznościom, które przyjęły uciekających w swoich stronach. Dlatego od 2014 roku Polska Akcja Humanitarna prowadzi misję, której najważniejszym celem jest wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Postanowiliśmy aktywnie się do niej przyłączyć.

Przekazaliśmy Polskiej Akcji Humanitarnej wsparcie w wysokość 40 tys. zł. Dzięki niemu zapewnione zostanie działanie przedszkola w mieście Bachmut (obwód Doniecki), do którego regularnie chodzi około 20 dzieci w wieku 3-6 lat. Polska Akcja Humanitarna zapewni również dalsze funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki temu mieszkańcy będą w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby swoich rodzin, a także dążyć do stopniowego usamodzielniania się – zdobycia pracy, także dzięki temu, że ich dzieci będą pod opieką w przedszkolu lub świetlicy.

To nasz kolejny szlachetny uczynek na naszej liście! Wszystkie znajdziecie pod TYM linkiem.